STRESSCERTIFICERING 2019-07-23T13:40:22+02:00

Certificering som StressCoach

Et forløb på 6 dage + eksamen.
Er for dig, som ønsker at

 • forebygge stress i din virksomhed eller
 • generelt hjælpe ansatte, der allerede er stressramte

Du lærer professionelt at

 • forebygge stress
 • identificere stress-symptomer
 • bringe stressramte tilbage på job
 • kortlægge individuelle stress-profiler
 • gennemføre stress-samtaler samt coache stressramte
 • identificere stress-kilder og grader af stress-belastning
 • arbejde med konkrete metoder, der støtter den stressramte

De seks undervisningsdage vil veksle mellem gennemgang af teori samt intensiv træning i gennemførelsen af stress-samtaler / stress-coaching

Du opnår certificering

Ved at gennemføre forløbets afsluttende eksamen bliver du certificeret

 • Stress-Coach, hvis du allerede har en godkendt coachuddannelse
 • Stress-Practitioner (Stress-Behandler)

Videnskabelig grundlag
Stress er dybt alvorligt for dem, den rammer.
Derfor er der ikke ”råd til at gætte” eller anvende pop-smarte metoder.
Derfor er certificeringen funderet på evidens.

Erhvervsrettet fokus
Certificeringen er erhvervsrettet – fokus er på din virksomhed og indholdet rettet mod at

 • forebygge stress i din virksomhed eller
 • håndtere allerede stressramte i din virksomhed

Stresscoaching

Forebyg stress