FOREBYG STRESS 2019-06-29T15:28:38+02:00

Forebyg stress; 2 dage

Et intensivt forløb for dig, der gerne vil

 • arbejde med at forebygge stress i din virksomhed samt
 • udvikle din viden og dine kompetencer inden for området.

Forløbet vil tage udgangspunkt i den nyeste forskning inden for håndtering af stress

Du lærer blandt andet at:

 • forebygge stress
 • identificere stresssymptomer
 • identificere stresskilder og grader af stressbelastning
 • skabe balance mellem det du skal, det du kan, og det du vil på job
 • stress forebygges optimalt, hvis du i øget grad kan arbejde med dine styrker
 • skabe balance mellem opgavers sværhedsgrad og medarbejderes kompetencer
 • forebyggelse og håndtering af stress ikke kun er et ledelsesansvar, men at det er et
  delt ansvar mellem leder, den enkelte medarbejder samt kolleger imellem

Erhvervsrettet fokus
Der er mange faktorer i dit privatliv, som kan være stressfremkaldende.
Men disse to dage tager udgangspunkt i din hverdag på job og de konktete udfordringer, du møder dér.
På den måde kan du tage din nye viden med dig på arbejde allerede dagen efter forløbet.

Stresscoaching

Stresscertificering