INDIVID OG POSITIV PSYKOLOGI 2019-06-29T15:44:43+02:00

Positiv psykologi arbejder med mennesker.
Det er en alvorlig sag, og derfor er der ikke ”råd til at gætte”.
Derfor er Positiv Psykologi funderet på videnskabelig forskning.dnu et mellemrum

I Danmark er vi rigtig gode til at fokusere på det negative –
den ”ros” skal vi ha’

Men positiv psykologi vil hellere have sit hovedfokus på det positive

Da Martin Seligman blev spurgt, om der var noget, han havde fortrudt i sit liv, så sagde han, at det var, at han havde kaldt
retningen for Positiv Psykologi. Fordi det giver at indtryk af, at man skal lukke øjnene for det negative.
Det er bestemt ikke tilfældet.

Men det handler om at give det negative en mindre betydning.
Det handler om at vurdere, om udfordringer og problemer
ligger over eller under vandlinjen.

Der er nogle ting, der skal fikses her og nu.
Og så er der nogen, vi skal holde øje med på sigt

Allerede tilbage i det antikke Grækenland var man optaget af det fænomen, at blomster drejer sig mod solen.
Det kaldte de for Heliotropi;
Helios: Sol
Tropo:  Verbet ”at vende sig”

Dette er én af tankegangene bag Positive Psykologi;
at du som mennesker vil opleve langt større trivsel, engagement og mening i dit liv, hvis du har fokus på det positive
(stadig uden at lukke øjnene for livets udfordringer)

Hvad skal der så til for, at du kan komme til at trives –
i dit private liv såvel som i dit arbejdsliv

Martin Seligman & Christopher Peterson har udviklet en teori, som de opstiller i en model; PERMA

Vejen frem mod trivsel bygger på 5 søjler (PERMA), der hver især kan øge din trivsel.

Fundamentet i modellen er dine Styrker, der er det potentiale, de evner og den kapacitet, du allerede har inde i dig.

Dine styrker gør, at du

– føler                på bestemte måder
– tænker            på bestemte måder                                  
– opfører dig     på bestemte måder

Positiv Psykologi er – ja Psykologi.
Derfor er det primære fokus på dig som individ og dine udviklingsmuligheder.
Det betyder, at du kar en kerne – ”the real you” / ”dit sande jeg”

Træets blade og grene udsættes for sol, storm og regn. Også dine rødder kan udsættes for frost, og at mus gnaver i dem.
Der er derfor ingen tvivl om, at du påvirkes af dine omgivelser.
Men plantes du som et piletræ-frø, kan du aldrig blive til et egetræ.

Det formulerede H.C. Andersen på denne måde:

Som menneske indgår du i mange relationer i familien, vennekredsen og på dit job.
Alle disse påvirker dig – men de skaber dig ikke

Du har din kerne og hjerne, der gør, at du selv bestemmer, hvordan du vil reagere på omgivelsernes påvirkning.

Du kender sikkert det, at der sidder en Djævel og en Engel på hver af dine skuldre.

Djævlen vil typisk sige, at ”du ikke dur til noget”, at ”det var din skyld”.
Englen vil typisk sige,   at ”du er god nok”, at ”du godt kan”.

Alt for ofte er det Djævlen, der er den dominerende stemme. Så skal du overveje, om det, den siger, er
– rigtigt?
– kunne den sige noget andet?
– kan du få stemmen til at sige noget, som du kan bruge til noget?

Det er din hjerne – du bestemmer selv, hvad den skal tænke.
Hvis du altid gør det, som andre siger, at du skal gøre, så er du ikke længere
herre over dit eget liv.

Du kan også læse om positiv psykologi i organisationer