POSITIV PSYKOLOGI I ORGANISATIONER 2019-06-29T10:23:33+02:00

Indtil nu har vi talt om dig som individ.
Men du er jo oftest også en del af et arbejdsliv – det er det, det næste vil handle om.

Positiv Psykologi har også her et overordnet fokus på at skabe trivsel samt det gode psykiske arbejdsmiljø

Kim Cameron har fokus på fire strategier for at opnå et positivt arbejdsmiljø:

Disse fire elementer er tæt knyttede og vil hver for sig og sammen være med til at skabe:

Er du leder, er det vigtigt, at medarbejderne opfatter dig som autentisk:

Én af de store diskussioner i dag handler om, i hvor høj grad man skal vægte de to ledelsesformer
Leadership og Management.

For Positiv Psykologi er det salomoniske svar, at der er brug for begge ledelsesformer:

God ledelse handler altså om, at Leadership & Management går Hånd i Hånd

Der er så meget på job, som du ”skal”, ”kan” og ”vil”

Men det er jo desværre ikke altid, at du kan få alle disse ting til at hænge sammen:

Dér, hvor du vil oplever størst mening, engagement og udvikling er, når lederen sikrer at:

Det handler altså om at skabe balance mellem Leadership & Management.

Der er ingen tvivl om, at et godt samarbejde (Relationer i PERMA) er essentielle for et
godt, trygt og udviklende arbejdsmiljø.

Men det er også vigtigt, at I på din arbejdsplads har øje for den enkelte medarbejders udvikling samt forståelse af sig selv.

Dette fokus har Positiv Psykologi gennem Fred Luthans teori om Psykologisk Kapital:

Psykologisk kapital handler om:

Det vil sige, at lederens fokus skal være på:

Helt grundlæggende handler det om, at lederen, og du selv, skal rette fokus mod at udvikle medarbejdernes styrker og
kunne bringe disse i spil

Martin Seligman & Christopher Peterson har worldwide gennemført forskning i, om fokus på styrker har en positiv
effekt på arbejdspladser.
Resultatet er entydigt:

Og dette resultat begrunder et øget fokus på styrkebaseret ledelse.

Her kan du læse mere om positiv psykologi og individet

Hvis I, i din virksomhed, har lyst til det, så kommer jeg meget gerne og
– har den gode samtale med relevante
– holder et foredrag, hvor det er centralt, at der plads til dialog og spørgsmål

Kontakt mig på tlf.: +45 24 29 33 90 eller mail: jobe@johanbendixen.dk